Generalforsamling 18-11-2022
Company: IF-Telefonen
Published by: Bjarne Olsen
Date: 10/27/2022 4:11:02 PM
Category: General
     
Indkaldelse til generalforsamling i Idrætsforeningen Telefonen
fredag den 18. november 2022 kl. 19:00 på Immerkær 42, 2650 Hvidovre

Pga. fortæring skal de der ønsker at deltage, tilmelde sig GF på en mail til formand@if-telefonen.dk

Dagsorden:
l. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag:
    
    Nuværende tekst:

    § 3.  Union og Forbund 
    Foreningen er tilsluttet Firmaidræt StorKøbenhavn 
(FSKBH), men desuden kan hovedbestyrelsen efter              afdelingernesønske tilslutte foreningen specialforbundunder Dansk Idræts Forbund, når det skønnes, at            disse giver medlemmerne bedremuligheder for træning og konkurrencer.

    Ny formulering:
    § 3.  Union og Forbund 
    Foreningen er tilsluttet Firmaidræt StorKøbenhavn 
(FSKBH) og for skydnings vedkommendeDansk Skytte          Union, men desuden kan hovedbestyrelsen efterafdelingernes ønske tilslutte foreningen specialforbund              under Dansk Idræts Forbund, når det skønnes, at disse giver medlemmerne bedremuligheder for træning          og konkurrencer.

5. Budget, herunder fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår
    (Der foreslås uændret kontingent - som er 100 kr månedligt)
6. Valg
     (Jf. §12 skal der vælges formand, sekretær og FU-medlem) 
7. Eventuelt.

Bjarne L. Olsen
formand


 

 


Idrætsforeningen TELEFONEN - Aktivitetshuset Immerkær 42 - 2650 Hvidovre


Cookies